Mīts vai patiesība - tulkošanas birojs iesaka 32
Mīts vai patiesība - tulkotājs tulko mašīnraksta drukas ātrumā

Būtībā rakstiskā tulkošana ir daudz grūtāks un darbietilpīgāks process, nekā tas varētu šķist. Parasti profesionāls tulkotājs astoņu stundu darbadienas laikā kvalitatīvi iztulko 3–6 lapas teksta; šajā laikā netiek iekļauts citu kolēģu veiktais rediģēšanas darbs. Tulkošanas procesā tulkotājs netulko ik vārdu pēc vārdnīcas, bet gan rada tekstu citā valodā, vienlaikus saglabājot avota teksta informāciju, stilu un jēgu. Piedevām avota tekstā bieži gadās kļūdas, loģiskas pretrunas vai neskaidras vietas, kas īpaši izceļas tulkošanas gaitā un tās ir jālabo. Šādā gadījumā tulkojums bieži vien ir labākas kvalitātes nekā avota teksts. Ja klients mēģina ietaupīt un papildus vēlas saņemt tulkojumu īsā laikā, viņš īstenībā mēģina ietaupīt uz kvalitātes rēķina, un šis pēdējais arguments diez vai sagādās viņa uzņēmumam vai organizācijai paredzēto peļņu.

Rakstu iesaka tulkošanas birojs "AZ Translations"

Mīts vai patiesība - varētu iztikt bez profesionāliem tulkiem - tulkošanas birojs iesaka 31
Mīts vai patiesība - varam iztikt bez profesionāliem tulkotājiem

Protams, mēdz būt gadījumi, kad var paveikt darbu arī bez profesionāla tulkotāja palīdzības, tomēr, runājot par biznesa sfēru vai organizācijas reputāciju, ieteicams izmantot profesionāļu pakalpojumus. Tā tiek novērstas iespējamās kļūdas un nepareiza izpratne, kā arī tiek uzlabota informācijas apmaiņas kvalitāte.

Tomēr, tas apliecina Jūsu un Jūsu uzņēmuma nopietnu un cieņas pilnu attieksmi pret klientu vai sadarbības partneri. Salīdzinājumam, piemēram, ir iespējams pašam sevi aizstāvēt tiesas prāvā vai ļaut draugam apgriezt sev matus, ja viņš prot rīkoties ar šķērēm, tomēr vairākums cilvēku tomēr dod priekšroku uzticēt savu aizstāvēšanu advokātam vai vērsties pie profesionāla friziera...

Mīts vai patiesība - tulkošanas birojs iesaka 29
Mīts vai patiesība - labam tulkotājam ir tikai jāprot svešvaloda

Mīti un patiesības par tulkotāja profesiju:

1. Labam tulkotājam ir tikai jāprot svešvaloda

Tas, ir viens no visizplatītākajiem, kā arī viskļūdainākajiem priekšstatiem. Pirmais tulkošanas priekšnosacījums ir dzimtās valodas un vismaz vienas svešvalodas laba izjušana. Profesionāla tulkotāja darbam ir nepieciešama arī filoloģiska izglītība, tulkošanas tehnikas prasme, noteikti tulkošanas darba pieredze, kā arī zināšanas tulkojamā darba jomā. Turklāt ir jāizjūt un jāsaprot abu tulkojamā darba valodu īpatnības. Profesionālam tulkotājam pastāvīgi jāpilnveido savā tulkošanas darbībā lietojamās valodas; jāseko šo valodu attīstībai un izmaiņām. Tādēļ nav jābrīnās, ka labu tulkotāju ir daudz mazāk nekā to, kuri prot sazināties vairākās valodās.

 

Rakstu iesaka tulkošanas birojs "AZ Translations"

Mīts vai patiesība - tulkošanas birojs iesaka 30
Mīts vai patiesība - ir tikai viena tulkojuma versija

Ja mēs uzticēt kādu noteiktu tekstu desmit profesionāliem tulkotājiem, rezultātā visdrīzāk iegūsim desmit dažādas tulkojumu versijas. Runa nav par burtisko tulkojumu (jeb vārds-vārdā), bet gan par informācijas, jēgas un stila atveidošanu. Var būt vairāki viena teksta pareizi tulkojuma varianti, nepareizo– vēl vairāk...

Rakstu iesaka tulkošanas birojs "AZ Translations"

Tulkošanas termini - tulkošanas birojs iesaka
Termini tulkošanai

Mutiskā un rakstiskā tulkošana

Tulkus nereti jauc ar tulkotājiem. Atšķirība ir, ka tulka profesija ietver mutisko tulkošanu, bet tulkotāji strādā ar rakstītiem tekstiem.

Mutiskās tulkošanas veidi

Secīgā tulkošana
Tulkojums seko tikai tad, kad runātājs jau ir beidzis uzstāties, un tulki parasti izmanto piezīmes.

Sinhronā tulkošana
Sinhronā tulkošana nozīmē, ka tulks runā vienlaikus ar runātāju, tāpēc ir vajadzīgs īpašs aprīkojums (proti, kabīne, austiņas, mikrofons).

Tulkojums pasīvajā valodā
Tulks no savas dzimtās valodas tulko vienā no pasīvajām valodām (pasīvās valodas definīcija sniegta zemāk).

Mijtulkošana jeb “Cheval”
Viens tulks vienas sanāksmes laikā pārmaiņus strādā divās kabīnēs.

Čuksttulkošana
Tulks sēž vai stāv blakus dalībniekiem un sinhroni tulko, čukstot ausī.

Zīmju tulkošana
Tulks izmanto nedzirdīgo saziņā lietoto zīmju valodu.

Starpniektulkošana
Dažkārt to dēvē par netiešo tulkošanu. Tulki veic mutvārdu tulkošanu no valodas, kuru tie nepārzina, ar citas valodas starpniecību.
Piemērs: no somu valodas tiek veikts mutiskais tulkojums franču valodā (starpniekvaloda), un no tās nodrošina tulkojumu slovāku valodā.

Aktīvā valoda: valoda, kurā tulko.

Pasīvā valoda: valoda, no kuras tulko. 

Mutiskā tulkošana samazinātā režīmā: mutiskā tulkošana tiek nodrošināta, bet ne visās oficiālajās valodās.