Atcēla ceļojumu viena burta pēc!

Kļūdas tulkojot - tulkošanas birojs iesaka 13
Kvalitatīvi tulkojumi

Atcerietiesviens burts var izjaukt VISU ceļojumu!

Saņemot no tulkojumu biroja notariāli apliecinātus tulkojumus vai tulkojumus ar zvērināta tulka apliecinājumu, ir svarīgi pārliecināties, ka nav pieļautas kļūdas personas vārda un uzvārda rakstībā un arī ka vārds un uzvārds ir pareizi atšifrēti, jo viens lieks burts tulkojumā var izjaukt visu ceļojumu.

Piemēram, ja personvārdu Jānis Liepiņš tulko krievu valodā, dokumentā rakstām Янис Лиэпиньш, un aiz tā jābūt precīzam atšifrējumam /Jānis Liepiņš/. Jāņem vērā, ka tulkojumā redzamajam vārdam un uzvārdam ir jāsakrīt ar pasē ierakstīto vārdu un uzvārdu. 

Tulkošanas birojs "AZ Translations" Jums iesaka ļoti uzmanīgi pārlasīt iztulkotos dokumentus, jo nereti nākas saskarties ar šo problēmu, kad citu tulkošanas biroju klienti ierodas pie mums, lai risinātu šo problēmu.