Kādēļ precīzs dokumenta tulkojums ceļojot ir ļoti svarīgs.

Ceļošanas dokumentu nianses - tulkošanas birojs iesaka 14
Dokumentu tulkošana

Pase un vīza ir tie dokumenti, kurus visbiežāk izmantojam ceļošanai, taču ir daudz dažādu aspektu, kas liek mainīt šo ierasto “ceļojuma komplektu”. 


Viens no tādiem ir nepilngadīga bērna izceļošana no valsts – bērns ir jānodrošina ar iztulkotu un notariāli apliecinātu abu vai viena vecāka piekrišanu, pasi un dzimšanas apliecību. Iesakām nodrošināties arī ar šo dokumentu apliecinātām kopijām. 
Ja ceļojumā dodas grūtniece, tad ir jāzina, ka daudzām aviokompānijām pastāv dažādi ierobežojumi. Ja grūtniecības laiks pārsniedz 28. nedēļu, sievietei ir nepieciešama ārsta atļauja, kura būtu jāiztulko angļu valodā, ja vien valstī, uz kuru sieviete dodas, nav citas prasības. Arī gadījumā, ja slimības dēļ ceļojot nepieciešami īpaši apstākļi, ir savlaicīgi jāsagatavo dokumenti. Šādos gadījumos noteikti nepieciešams dokumenta tulkojums ar notariālu apliecinājumu. 

Arī pārvadājot mājdzīvniekus jābūt uzmanīgam – jāpārliecinās, vai dzīvnieka pasē ir visas nepieciešamās atzīmes par veiktajām vakcinācijām saskaņā ar attiecīgās ārvalsts prasībām.

Šķērsojot robežu ar citai personai piederošu automašīnu, ir jānodrošinās ar auto īpašnieka notariāli apliecinātu pilnvaru. Ja lietojat uzņēmuma īpašumā esošu automašīnu, ir jāsagatavo pilnvara auto lietošanai ārpus valsts robežām.