Beidzot labas ziņas ES iedzīvotājiem!

Multivalodu veidlapas - tulkošanas birojs iesaka 25
Daudzvalodu veidlapas dokumenti

Laba ziņa visiem, kuriem nepieciešams citās ES valstīs izmantot Latvijā izdotus dokumentus!
Tagad var dabūt daudzvalodu veidlapas.

Iedzīvotājiem, kuri pārceļas uz citu ES valsti vai tur dzīvo, bija obligāti jāiegūst zīmogs, kas apliecina, ka viņu publiskie dokumenti (piemēram, dzimšanas, laulību vai miršanas apliecība) ir autentiski.

Saskaņā ar jauno regulu šis zīmogs un ar to saistītās birokrātiskās procedūras vairs nebūs vajadzīgas, iesniedzot ES valsts iestādēm publiskus dokumentus, kas izdoti citā ES valstī. 
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem iedzīvotājiem daudzos gadījumos arī vairs nav jānodrošina sava publiskā dokumenta notāra apliecināts/oficiāls tulkojums.

Vairāk informācijas šeit.