Mīts vai patiesība? -Labam tulkotājam ir tikai jāprot svešvaloda

Mīts vai patiesība - tulkošanas birojs iesaka 29
Mīts vai patiesība - labam tulkotājam ir tikai jāprot svešvaloda

Mīti un patiesības par tulkotāja profesiju:

1. Labam tulkotājam ir tikai jāprot svešvaloda

Tas, ir viens no visizplatītākajiem, kā arī viskļūdainākajiem priekšstatiem. Pirmais tulkošanas priekšnosacījums ir dzimtās valodas un vismaz vienas svešvalodas laba izjušana. Profesionāla tulkotāja darbam ir nepieciešama arī filoloģiska izglītība, tulkošanas tehnikas prasme, noteikti tulkošanas darba pieredze, kā arī zināšanas tulkojamā darba jomā. Turklāt ir jāizjūt un jāsaprot abu tulkojamā darba valodu īpatnības. Profesionālam tulkotājam pastāvīgi jāpilnveido savā tulkošanas darbībā lietojamās valodas; jāseko šo valodu attīstībai un izmaiņām. Tādēļ nav jābrīnās, ka labu tulkotāju ir daudz mazāk nekā to, kuri prot sazināties vairākās valodās.

 

Rakstu iesaka tulkošanas birojs "AZ Translations"