Biežāk sastopamie termini saistīti ar tulkošanu

Tulkošanas termini - tulkošanas birojs iesaka
Termini tulkošanai

Mutiskā un rakstiskā tulkošana

Tulkus nereti jauc ar tulkotājiem. Atšķirība ir, ka tulka profesija ietver mutisko tulkošanu, bet tulkotāji strādā ar rakstītiem tekstiem.

Mutiskās tulkošanas veidi

Secīgā tulkošana
Tulkojums seko tikai tad, kad runātājs jau ir beidzis uzstāties, un tulki parasti izmanto piezīmes.

Sinhronā tulkošana
Sinhronā tulkošana nozīmē, ka tulks runā vienlaikus ar runātāju, tāpēc ir vajadzīgs īpašs aprīkojums (proti, kabīne, austiņas, mikrofons).

Tulkojums pasīvajā valodā
Tulks no savas dzimtās valodas tulko vienā no pasīvajām valodām (pasīvās valodas definīcija sniegta zemāk).

Mijtulkošana jeb “Cheval”
Viens tulks vienas sanāksmes laikā pārmaiņus strādā divās kabīnēs.

Čuksttulkošana
Tulks sēž vai stāv blakus dalībniekiem un sinhroni tulko, čukstot ausī.

Zīmju tulkošana
Tulks izmanto nedzirdīgo saziņā lietoto zīmju valodu.

Starpniektulkošana
Dažkārt to dēvē par netiešo tulkošanu. Tulki veic mutvārdu tulkošanu no valodas, kuru tie nepārzina, ar citas valodas starpniecību.
Piemērs: no somu valodas tiek veikts mutiskais tulkojums franču valodā (starpniekvaloda), un no tās nodrošina tulkojumu slovāku valodā.

Aktīvā valoda: valoda, kurā tulko.

Pasīvā valoda: valoda, no kuras tulko. 

Mutiskā tulkošana samazinātā režīmā: mutiskā tulkošana tiek nodrošināta, bet ne visās oficiālajās valodās.