Ceļošanas dokumentācijas izplatītākie termini

 

Dokumentu tulkošana - tulkošanas birojs iesaka 12
Dokumentu tulkošana


Dokumenta oriģināls – dokuments, kas ietver pašrocīgu dokumenta parakstītāja parakstu un – noteiktos gadījumos – oriģinālu zīmoga nospiedumu. Notariāli apliecināta kopija – šādu dokumentu varat iegūt pie jebkura notāra, līdzi jāņem dokumenta oriģināls un apmēram 15 eiro, ja vien dokuments nav 10 lappušu garš, tādā gadījumā tā apliecināšana izmaksās tieši desmit reizes dārgāk. 

Notariāli apliecināts tulkojums – dokumenta tulkojums, kas piešūts pie dokumenta kopijas vai oriģināla. Zvērināts notārs ir apliecinājis tulka parakstu uz tulkojuma. Šo pakalpojumu sniedz visi tulkošanas biroji, atšķiras tikai cenas un izpildes termiņi. 

Notariāli apliecināta vecāku piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts – dokuments, ar kuru nepilngadīgs bērns var šķērsot robežas bez vecāku pavadības. 

Dokumentu legalizācija/apostilizēšana – dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija), proti, paraksta un zīmoga īstuma apliecināšana, ko veic LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta amatpersona; šī procedūra nepieciešama, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. LR ĀM Konsulārajā departamentā var apostilizēt jeb legalizēt Latvijā izdotus dokumentus. 

Nosacījumi, kādiem jāatbilst tiem dokumentiem, kuri ir paredzēti tulkošanai, apliecināšanai vai legalizēšanai pirms došanās ceļojumā: 
• ir jābūt pieejamam dokumenta oriģinālam, 
• dokumenta oriģinālam ir jābūt parakstītam 
un apzīmogotam, 
• ja dokuments sastāv no vairākām lapām, 
visām lapām jābūt cauršūtām un apzīmogotām.