Par mums

Tulkošanas uzņēmuma SIA „AZ TRANSLATIONS” birojs atrodas Madonā, Poruka ielā 2, 2.st – ekonomiski aktīvajā Vidzemes pilsētā. Taču mūsu sadarbības partneri – klienti, tulkotāji, citi tulkošanas uzņēmumi, pateicoties plašajām interneta iespējām, sastopami dažādās Latvijas, Eiropas un pasaules pilsētās.

Lai izprastu teksta jēgu un būtību – to, kas slēpjas „aiz” vārdiem, tulkotājam jābūt apveltītam ar daudzām dažādām prasmēm, zināšanām un pieredzi. Jo kompetentāks un zinošāks tulkotājs, jo labāku tulkojumu ir iespējams radīt. Tādēļ nešaubīgi var apgalvot, ka mūsu panākumu pamatā ir cilvēkresursi un mērķtiecīga to atlase.

„AZ TRANSLATIONS” sadarbojas ar tulkotājiem, kuriem tulkošana ir sirdslieta un dzīvesveids, kuriem ir laba valodas izjūta, kuri teicami pārvalda savas darba valodas un kuriem ir padziļinātas zināšanas par savas specializācijas nozari, tās specifiku un terminoloģiju.

Mūsu mērķis ir radīt precīzas, funkcionālas, stilistiski un gramatiski pareizas oriģinālā teksta versijas jeb tulkojumus. Mūsu specializācija ir tehniskie tulkojumi, bet ir liela pieredze arī citu veidu tulkojumos.

Atbilstošu tulkotāju, redaktoru, korektoru un nozares speciālistu izvēle, to pienācīga sagatavošana veicamajam uzdevumam, skaidri definētas tulkojumam izvirzītās prasības, stingra un sistemātiska tulkojumu vērtēšana, dokumentēts un izsekojams tulkošanas process veido priekšnoteikumu kopumu kvalitatīvam tulkojumam.

„AZ TRANSLATIONS” ir izstrādātas savas kvalitātes nodrošināšanas un kontroles vadlīnijas, ievērojot  Eiropas Standarta prasības.

Visi procesi uzņēmumā ir vērsti uz to, lai klients saņemtu pasūtījumu saprātīgos izpildes termiņos, maksājot par to adekvātu cenu. Saņemtajam tulkojumam ir jābūt gatavam lietošanai tam paredzētajā nolūkā. Tulkojuma pasūtīšanas procesam ir jābūt ērtam un saprotamam.

Mēs ik dienas strādājam, izmatojot savas zināšanas, izglītību un daudzu gadu tulkošanas pieredzi, lai klientam nodrošinātu nemainīgi augstas kvalitātes tulkojumus, tādējādi kļūstot par uzticamu sadarbības partneri tulkošanas pakalpojumu jomā.


Aivars Zariņš
SIA „AZ TRANSLATIONS” vadītājs, tulkotājs